Echipa

Zestrea cea mai de pret a Biroului Auditor Energetic Cinca Cornel sunt oamenii. Intregul personal propriu, partenerii, comunitatea, iar toate acestea sunt vizibile in lista clientilor nostri.

Valorile fundamentale ale echipeiĀ Biroului Auditor Energetic Cinca Cornel sunt:

  • Respect,
  • Devotament,
  • Profesionalism,
  • Calitate.

Angajamentul

Angajamentul managementului privind politica in domeniul calitatii isi bazeaza strategia pe doctrina celor trei zerouri:

  • Defecte: 0
  • Intarzieri: 0
  • Reclamatii: 0

Pentru aceasta, Directorul General se asigura ca toate dispozitiile din manualul calitatii traduc in fapte politica stabilita in domeniul calitatii si urmareste ca toate ordinele si masurile referitoare la calitate sa fie respectate in elaboarea si aplicarea acestei politici. Totodata este mandatarul Sistemului de Management al Calitatii, cu autoritatea si responsabilitatea verificarii stadiului de implementare si a imbunatatirii continue a sistemului de management al calitatii in SC Termogaz Service, in concordanta cu SR EN ISO 9001:2001.